Hạt tiêu trắng

Hạt tiêu trắng..

Liên hệ

Tiêu đen 500g/l, 550g/l, 580g/l

Hạt tiêu ngon nhất Việt Nam, Hạt Tiêu ..

Liên hệ