Quế Ống loại a,b

Quế tươi Phân loại làm xạch phơi khô..

Liên hệ

Quế vụn

Sản phẩm chứa tinh dầu cao..

Liên hệ

Quế chẻ

Quế tươi Phân loại chẻ theo kích thước làm xạch phơi khô..

Liên hệ

Quế cắt

Quế tươi Phân loại cắt theo kích thước làm xạch phơi khô..

Liên hệ

Quế Ống bào

Quế tươi Phân loại theo kích thước bào xạch vỏ phơi khô..

Liên hệ

Bột quế 2% tinh dầu

Bột quế 2% tinh dầu..

Liện hệ